经典案例

Our Project

经典案例

融科橄榄城一期

róng kē gǎn lǎn chéng yī qī

金科泰玺云麓書苑

jīn kē tài xǐ yún lù shū yuàn

爱情天宸万璟

ài qíng tiān chén wàn jǐng

顶秀青溪

dǐng xiù qīng xī

将府家园

jiāng fǔ jiā yuán

合谊榕府

hé yì róng fǔ

银河公园山水

yín hé gōng yuán shān shuǐ

沿海赛洛城七期

yán hǎi sài luò chéng qī qī

融创欧麓花园城博雅郡

róng chuàng ōu lù huā yuán chéng bó yǎ jùn

碧桂园万山湖壹号

bì guì yuán wàn shān hú yī hào

忆江南度假区

yì jiāng nán dù jiǎ qū